Đề và gợi ý đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT 2022

Lê Kiên - 08/07/2022

Sáng 8/7 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 với hai tổ hợp môn thi gồm tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội. Môn Lịch sử là môn thi đầu tiên trong tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội.

Đề thi môn Lịch Sử

Năm 2022, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà không thể dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022.  Điều kiện xét đặc cách trong trường hợp này là điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5 điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Gợi ý đáp án Lịch sử

Gợi ý đáp án mã đề 323:

1. A2. D3. A4. D5. B
6. D7. B8. B9. A10. D
11. D12. C13. D14. D15. B
16. A17. D18. B19. C20. A
21. C22. D23. C24. C25. B
26. A27. B28. A29. A30. B
31. B32. C33. A34. C35. C
36. A37. B38. A39. C40. C

Gợi ý đáp án mã đề 307:

1. C2. B3. D4. C5. C
6. C7. B8. B9. A10. A
11. D12. D13. B14. A15. A
16. D17. C18. A19. B20. D
21. A22. B23. D24. D25. A
26. D27. D28. C29. B30. C
31. C32. D33. C34. B35. B
36. C37. B38. C39. C40. B

Gợi ý đáp án mã đề 316:

1. D2. D3. B4. C5. A
6. A7. C8. D9. D10. B
11. B12. D13. B14. A15. C
16. D17. A18. D19. B20. D
21. C22. C23. A24. C25. B
26. D27. A28. B29. C30. A
31. C32. A33. C34. B35. D
36. A37. B38. B39. A40. A

>> Xem thêm:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM