Đề và đáp án môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT 2022

Lê Kiên - 08/07/2022

Sáng 8/7 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 với hai tổ hợp môn thi gồm tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội. Môn Vật lý là môn thi đầu tiên trong tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2022

Năm 2020, Vật lý là một trong 2 môn thi ít điểm 10 nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2021, Đề thi được đánh giá khó hơn đề minh họa. Từ câu 31 xuất hiện nhiều câu mới, khó giúp phân loại học sinh. Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 346,404 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí. Trong đó điểm trung bình là 6.56 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. 

Gợi ý đáp án môn thi Vật Lý

Mã đề 201

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 5

Mã đề 202

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 6

Mã đề 204

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 7

Mã đề 205

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 8

Mã đề 212

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 9

Mã đề 213

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 10

Mã đề 214

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 11

Mã đề 216

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 12

Mã đề 217

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 13

Mã đề 221

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 7

Mã đề 222

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 15

Mã đề 224

Đề thi và gợi ý đáp án Vật lý tốt nghiệp THPT 2022 - 8

>> Xem thêm:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM