Ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen

Lê Kiên - 14/03/2022

Trong những bài học gen và di truyền môn sinh lớp 12, hoán vị gen là một khái niệm cơ bản. Vậy các em học sinh đã thực sự hiểu về ý nghĩa của hoán vị gen chưa? Nếu chưa, bài viết này sẽ giải đáp cho các em nhé.

1. Thí nghiệm hoán vị gen của Moocgan

Trong thí nghiệm về di truyền liên kết của Moocgan, khi tiến hành lai phân tích ruồi đực F1 đã thu được kết quả theo tỉ lệ là 1 thân đen, cánh cụt : 1 thân xám, cánh dài.

Tuy nhiên, đối với kết quả lai từ ruồi cái F1, phân tích kết quả thu được đời con có: 965 con cánh dài, thân xám; 944 con cánh cụt, thân đen; 206 con ruồi cánh cụt, thân xám và 185 con cánh dài, thân đen. Phép lai phân tích ruồi cái F1 không cho đời con có tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 của quy luật phân li cũng không cho tỉ lệ 1 : 1 của quy luật di truyền liên kết.

Sơ đồ lai:

2. Cơ sở tế bào học của hoán vị gen

Ở kỳ đầu 1 của quá trình giảm phân, trong 4 crômatit của cặp NST tương đồn đã xảy ra hiện tượng bắt chéo giữa 2 crômatit khác nguồn. Từ đó, kết quả là các gen có thể đổi vị trí cho nhau và làm xuất hiện các tổ hợp gen mới.

Tần số hoán bị gen lúc này được xác định bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen.

Tần số hoán vị gen = (số cá thể tái tổ hợp)/(tổng số cá thể) x 100%

 3. Ý nghĩa của hoán vị gen

  • Từ hiện tượng hoán vị gen đã tạo ra các giao tử mang các tổ hợp gen mới, khi đó đã tạo ra vô số biến dị tổ hợp. Đây chính là nguyên liệu cho quá trình chọn giống.
  • Nhờ hoán vị gen mà các gen quý trên các NST tương đồng có cơ hội tổ hợp lại với nhau, từ đó tạo thành nhóm gen liên kết mới.
  • Việc xác định tần số hoán vị gen giúp xác định khoảng cách tương đối giữa các gen. Khi thiết lập bản đồ di truyền, điều này rất có ý nghĩa .

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM