Cách tính tích phân hàm vô tỷ

Lê Kiên - 13/03/2022

Việc vận dụng các dạng đổi biến số và tích phân từng phần đối với các hàm vô tỷ (hàm chứa ẩn dưới dấu căn thức) không phải là phương pháp đơn giản. Các em học sinh phải có kiến thức vững và cách giải toán nhanh thì mới có thể xử lý gọn các dạng tích phân này. Trong phần này, chúng tôi sẽ nói về tích phân hàm vô tỷ. Đây là một trong những dạng hàm tích phân cơ bản nhất.

Các dạng hàm khác, sau những phép biến đổi thì hầu như đều sẽ đưa về dạng hàm này. Việc nắm được, ghi nhớ và sử dụng thành thạo các dạng này sẽ giúp các em học sinh có thể dễ dàng các bài tập tính tích phân các hàm vô tỷ. 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM