Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 Unit 1 Life Stories

Lê Kiên - 06/04/2022

Tổng hợp cách dùng của ngữ pháp tiếng anh lớp 12 unit 1 Life Stories SGK mới. Học cùng ToSchool nhé!

Ngữ pháp lớp 12 unit 1

Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ tiếp diễn

Mạo từ không xác định

Được sử dụng khi:

 • Sự vật/sự việc lần đầu tiên được nhắc đến
 • Đi kèm với danh từ chỉ nghề nghiệp
 • Danh từ chưa được xác định
 • Đại diện cho 1 loài/nhóm
 • Trong cấu trúc cảm thán what
 • Chỉ người không quen biết, đi kèm với họ
 • Người/vật trong 1 nhóm

Mạo từ xác định

Được sử dụng khi:

 • Sự vật/sự việc đã được nhắc đến
 • Sự vật/sự việc đã được biết trước
 • Thứ độc nhất
 • Sự vật/sự việc đã được xác định nhờ mệnh đề theo sau
 • Đi kèm với tính từ nhằm chỉ một nhóm người
 • So sánh nhất
 • Chỉ một gia đình, đi kèm với họ
 • Tên của các tổ chức, công trình kiến trúc
 • Chỉ người dân của 1 đát nước
 • Danh từ chỉ nhạc cụ
 • ….

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM