Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022

Đáp án 24 mã đề môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 8/7 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 với hai tổ hợp môn thi gồm tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội. Đề thi Sinh học là môn thi cuối cùng trong tổ hợp bài thi Khoa học Tự […]

Đọc thêm
Đề và đáp án môn Vật Lý thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 8/7 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 với hai tổ hợp môn thi gồm tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội. Môn Vật lý là môn thi đầu tiên trong tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên. […]

Đọc thêm
Đề và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT 2022

Sáng 8/7 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 với hai tổ hợp môn thi gồm tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội. Môn Địa lý là môn thi thứ 2 trong tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội. […]

Đọc thêm
Đề và gợi ý đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp THPT 2022

Sáng 8/7 hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 với hai tổ hợp môn thi gồm tổ hợp bài thi Khoa học Tự nhiên và bài thi Khoa học Xã hội. Môn Lịch sử là môn thi đầu tiên trong tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội. […]

Đọc thêm
Đề Toán mã 107 – Đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Chiều 7/7, thí sinh trên cả nước bước bào môn thi thứ hai – môn Toán. Bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm, diễn ra trong 90 phút. Đề Toán mã 107 – Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 Đáp án tham khảo:

Đọc thêm
Đề Toán mã 104 – Đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Chiều 7/7, thí sinh trên cả nước bước bào môn thi thứ hai – môn Toán. Bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm, diễn ra trong 90 phút. Đáp án tham khảo:

Đọc thêm
Đề Toán mã 101 – Đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Chiều 7/7, thí sinh trên cả nước bước bào môn thi thứ hai – môn Toán. Bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm, diễn ra trong 90 phút. Đáp án tham khảo:

Đọc thêm
Đề Toán mã 117 – Đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Chiều 7/7, thsi sinh trên cả nước bước bào môn thi thứ hai – môn Toán. Bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm, diễn ra trong 90 phút. Đáp án tham khảo:

Đọc thêm
Đề Toán mã 120 – Đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Chiều 7/7, thsi sinh trên cả nước bước bào môn thi thứ hai – môn Toán. Bài thi gồm 50 câu trắc nghiệm, diễn ra trong 90 phút. Đáp án tham khảo:

Đọc thêm